شرکت مهندسی پادآب گستر

PadabGostar@yahoo.com 44355928- 44355935
350 واحدی صفادشت
 • عرشه فولادی,تیپ D
  عرشه فولادی,تیپ D
 • تیپ D
  تیپ D
 • تیپ P
  تیپ P
 • نمای کلی بام
  نمای کلی بام
 • سقف عرشه 1
  سقف عرشه 1
 • سقف عرشه 2
  سقف عرشه 2
 • نمای تیپ P
  نمای تیپ P
 • جوشکاری گل میخ ها
  جوشکاری گل میخ ها
 • تیپ P
  تیپ P
 • تیپ P
  تیپ P
 • عرشه روی شمشیری پله
  عرشه روی شمشیری پله
 • نمای سایت
  نمای سایت
 • پس از بتن ریزی
  پس از بتن ریزی
 • مقطع کامل سقف از نمای نزدیک
  مقطع کامل سقف از نمای نزدیک