اجرای سقف های کامپوزیت با عرشه های فولادی (Metal Deck)

"سیستم های مرکب دال فولادی- بتنی(عرشه فولادی)، یکی از اقتصادی ترین روش های ساخت سقف برای ساختمان-ها، شناخته شده اند. این سیستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای که به تیرها و شاهتیرهای فولادی متصل می شوند، تشکیل شده است.

"سیستم های مرکب دال فولادی- بتنی(عرشه فولادی)، یکی از اقتصادی ترین روش های ساخت سقف برای ساختمان-ها، شناخته شده اند. این سیستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای که به تیرها و شاهتیرهای فولادی متصل می شوند، تشکیل شده است.

 

اجرای سقف های کامپوزیت با عرشه های فولادی (Metal Deck)

"سیستم های مرکب دال فولادی- بتنی(عرشه فولادی)، یکی از اقتصادی ترین روش های ساخت سقف برای ساختمان-ها، شناخته شده اند. این سیستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای که به تیرها و شاهتیرهای فولادی متصل می شوند، تشکیل شده است.

عملکرد مختلط دال بتن مسلح فوقانی و ورق فولادی ذوزنقه ای تحتانی، نقش به سزایی در تامین صلبیت سقف و رفتار مطلوب برشی آن خواهد داشت. این سقف در مقایسه با سقف های مرسوم در اسکلت های فولادی ساختمان ها از وزن کمتری برخوردار است." (برگرفته از کتاب گامی در صنعتی سازی ساختمان، فناوریهای تایید شده در راستای جزء 2-6 بند د تبصره 6 قانون بودجه 86، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، صفحه 42)
استفاده از عرشه های فولادی در سقف های کامپوزیت سرعت اجرای سقف را بطور فوق العاده ای افزایش می دهد که در پروژه های بزرگ این سرعت باعث کاهش هزینه های جاری و تمام شده می شود.
در این نوع سقف، ورق گالوانیزه ذوزنقه ای آجدار به عنوان قالب بتن ریزی در سقف باقی مانده و با بتن به صورت مرکب نقش سازه ای ایفا می کند که باعث افزایش دهانه های تیر ریزی تا 4 متر و بالاتر بدون شمع بندی می گردد. همچنین طبق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با استفاده از گلمیخ استاندارد ورق به تیر جوش می خورد که استاندارد ترین روش اجرا می باشد.ویژگی های اجرای سقف های کامپوزیت با عرشه های فولادی (Metal Deck)
سریع

سرعت اجرای بسیار بالا (حداکثر 500 تا 1000 متر در روز آماده بتن ریزی)
افزایش فواصل تیرریزی بین 3 تا 5 متر بدون شمع بندی
سرعت اجرا 11 برابر اجرای سقف دال بتنی و سقف کامپوزیت سنتی
حذف قالب بندی
امکان بتن ریزی کلیه سقف ها در یک زمان

سبک

کاهش وزن مرده سقف و سبک شدن سازه
20% تا 30% صرفه جویی در مصرف فولاد اسکلت سازه
60% تا 70% صرفه جویی در مصرف میلگرد سقف
15% تا 20% صرفه جویی در مصرف بتن سقف
وزن کمتر سقف باعث وزن کمتر سازه شده و اسکلت و فنداسیون ساختمان سبکتر می شود
وزن بار مرده این پروفیل با 8 سانتیمتر حجم بتن 210 کیلو گرم بر متر مربع است که از وزن سقف کامپوزیت سنتی با همین خصوصیات فنی 60 کیلو گرم کمتر می باشد
حذف میلگردهای کششی
40 % سبکتر از سقف های تیرچه بلوک و 22% سبکتر از سقف های کامپوزیت سنتی

استاندارد

سقف استاندارد و شناخته شده در آیین نامه های ساختمانی
رعایت کلیه ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
قابل طراحی در Etabs
لرزش حداقل سقف
یکپارچگی و صلبیت بیشتر دیافراگم سقف
استفاده از گل میخ استاندارد مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با سرعت نصب بالا جایگزین ناودانی و اتصالات هیلتی
مقاومت در برابر آتش سوزی 2 تا 4 ساعت
مورد تائید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

دیدگاه خود را بیان کنید