اجرای گل میخ های برشگیر پیچی در پروژه بازار بزرگ قطعات یدکی

اجرای تیرچه های نورد سرد و گل میخ های برشگیر پیچی در سقف های عرشه فولادی

پروژه بازار بزرگ قطعات یدکی

دیدگاه خود را بیان کنید