اجرای گل میخ های برشگیر پیچی در پروژه بازار بزرگ قطعات یدکی

PadabGostar@yahoo.com 44355928- 44355935

اجرای تیرچه های نورد سرد و گل میخ های برشگیر پیچی در سقف های عرشه فولادی

پروژه بازار بزرگ قطعات یدکی

دیدگاه خود را بیان کنید