مدارک

سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,سقف صنعتی,عرشه, بهینه سازی, سقف استاندارد , سازه صنعتی,اسکلت فولادی,سازه فلزی,گل میخ برشگیر پیچی,برشگیر پیچی,گل میخ برشی,گل میخ برشگیر

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقتصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.

مدارک

         

                      دانشگاه تهران         

         

          مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی 

دانلود کاتالوگ