مزیت های سقف عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,دک,عرشه,طراحی بهینه,حذف قالب بندی, سقف استاندارد

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقهصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.

PadabGostar@yahoo.com 44355928- 44355935

مزیت های سقف عرشه فولادی

 •       وزن و هزینه اجرای آن حداقل به میزان 10 تا 40 درصد کمتر از سقفهای معمول می باشد.
 •       عملکرد مرکب سقف باعث کاهش وزن اسکلت می گردد.
 •      امکان افزایش فاصله تیرها تا 5/3 متر بدون نیاز به شمع بندی وجود دارد.
 •     در این نوع سقف قالب بندی حذف شده و ورقهای عرشه در حین اجرا به عنوان قالب عمل می کنند.
 •     نیازی به آرماتور کششی در این سقف نبوده و ورقهای عرشه پس ار گیرش بتن به عنوان فولاد کششی عمل خواهند کرد. 
 •     ورقهای عرشه با توجه به ظرفیت باربری بالائی که دارند سکوی مناسبی برای پرسنل در حین اجرا می باشند.
 •     سرعت اجرا تا 10 برابر بیشتر از سقفهای معمول می باشد.
 •     در این سیستم با توجه به حذف شمع بندی امکان بتن ریزی همزمان طبقات وجود دارد.
 •     با توجه به شکل ورقها گرفتن ساپورت و عبور تاسیسات مکانیکی از زیر سقفها امکان پذیر می باشد.
 •    در این نوع سقفها نگهداری و عمل آوری بتن به دلیل حفظ کامل آب بتن به نحو بسیار مناسبی انجام می گردد.
 •   در ساختمانهای صنعتی، پارکینگها و بطور کلی فضاهائی که نیاز به سقف کاذب ندارند، زیبائی ورقهای گالوانیزه سطح تمام شده      یکدست و مناسبی را ایجاد می نماید.
 •   به دلیل استفاده از تجهیزات مدرن در بخشها تولید، نصب و جوشکاری کیفیت اجرا بسیار بالا می باشد.
 •  فضای لازم جهت دپو و نگهداری مصالح به حداقل می رسد.