حدود بارگذاری، تغییرمکان و ارتعاش

سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,دک,صنعتی سازی, بهینه سازی,شمع بندی, سقف استاندارد , سازه صنعتی

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقهصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.

حدود بارگذاری، تغییرمکان و ارتعاش

 

بارهای حین اجرا   ( Construction Loads )

بارهای حین اجرا شامل وزن بتن در حالت خیس و وزن عرشه به اضافه بار اجرا برابر 100 کیلوگرم بر مترمربع می باشد.

 بارگذاری کامل   ( Total Load )

بارگذاری کامل شامل وزن بتن در حالت خشک، ورق عرشه، پارتیشن، سقف کاذب، مصالح پرکننده کف و بار زنده طبقه می باشد.

تغییر مکان ورق عرشه   ( Steel Deck Deflection )

تغییر مکان ورق عرشه در حین اجرا نبایستی از مقادیر زیر تجاوز نماید :

  •      حداقل L/180 و 20 میلیمتر برای بارهای حین اجرا در صورتی که اثر انباشتگی بتن منظور نشده باشد.
  •      حداقل L/130 و 30 میلیمتر برای بارهای حین اجرا در صورتی که اثر انباشتگی بتن منظور شده باشد.

که در آن L برابر طول خالص دهانه ورق عرشه می باشد.

تغییر مکان سقف مرکب   ( Steel Deck Deflection)

تغییرمکان سقف پس از گیرش نهائی بتن و اطمینان از عملکرد مرکب سقف نبایستی از مقادیر زیر تجاوز نماید :

    حداقل L/350 و 20 میلیمتر برای بارهای مرده اضافه (Super Dead Load) و بار زنده

   L/250 برای بارگذاری کامل

ارتعاش سقف   ( Floor Vibration )

فرکانس طبیعی تمام سقفها با احتساب بارهای مرده، تاسیسات، سقف کاذب، به اضافه 10 درصد از بار زنده محاسبه می گردد. در سقفهای با کاربری های اداری و مسکونی این فرکانس نبایستی کمتر از 5 هرتز باشد. و در سقفهای با کاربری ورزشی، آمفی تئاترها و تکیه گاه ماشین آلات این حد مجاز بر اساس توصیه های استانداردهای SCI-P076,P354 بایستی افزایش یابد.