کناره ها و بازشوها

سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,دک,سقف صنعتی,عرشه,صنعتی سازی, بهینه سازی,طراحی بهینه,شمع بندی, سقف استاندارد , سازه صنعتی,سازه فلزی,لبه,کناره,بازشو

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقهصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.

کناره ها و بازشوها

بازشوها   ( Slab Openings )

بازشوها در سقفهای مرکب عرشه فولادی به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

  •   بازشوهای کوچک که ابعاد آنها کمتر از 300 میلیمتر بوده و به طور معمول نیازی یه تقویت اضافی در دور آنها وجود ندارد.
  •     بازشوهای متوسط  که ابعاد آنها بین 300 و 700 میلیمتر بوده و بایستی میلگرد تقویتی در دور آنها اجرا نمود.
  •    بازشوهای بزرگ ابعاد آنها بیشتر از 700 میلیمتر بوده و باید با تیرریزی مناسب در دور آنها بایستی ایستائی لازم را ایجاد نمود.

قسمتهای طره  ( Cantilevers )

طول طره سقفها نبایستی بیشتر از 400 میلیمتر باشد. در غیر اینصورت باید از شمعهای موقت در حین اجرا  همچنین آرماتور اضافه منفی استفاده نمود.