اطلاعات فنی

گل میخ برشی سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,سقف استیل دک,دک, بهینه سازی, سقف استاندارد ,اسکلت فولادی,سازه فلزی,گل میخ برشی پیچی,گل میخ برشگیر پیچی,گل میخ برشی,برشگیر

خانه سازی جادوئی

اطلاعات فنی