اطلاعات فنی

گل میخ برشی سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,سقف استیل دک,دک, بهینه سازی, سقف استاندارد ,اسکلت فولادی,سازه فلزی,گل میخ برشی پیچی,گل میخ برشگیر پیچی,گل میخ برشی,برشگیر

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقهصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.