کاتالوگ

پادآب دک,سقف عرشه فولادی,سقف ,سقف صنعتی,عرشه,اسکلت فولادی,سازه فلزی,اسکلت بتنی,گل میخ برشگیر پیچی

پادآب دک,سقف عرشه فولادی,سقف ,سقف صنعتی,عرشه,,اسکلت فولادی,سازه فلزی,اسکلت بتنی,گل میخ برشگیر پیچی

PadabGostar@yahoo.com 44355928- 44355935

کاتالوگ

 

کاتالوگ سقف های پادآب دک

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد گل میخ های برشگیر پیچی

به وب سایت زیر مراجعه نمائید

     Www.VStud.ir