سایت های مرتبط

سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,صنعتی سازی,طراحی بهینه,حذف قالب بندی, سقف استاندارد , سازه صنعتی

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقهصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.

PadabGostar@yahoo.com 44355928- 44355935

سایت های مرتبط

اداره کل مسکن و شهرسازی   

www.maskantehran.gov.ir 

وزارت راه و شهرسازی

www.mrud.ir

سازمان ملی زمین و مسکن  

www.nlho.ir

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  

www.bhrc.ac.ir

شرکت عمران و بهسازی شهری 

www.udro.org.ir

سازمان مجری ساختمان ها  

www.cobi.gov.ir

انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

www.irmpha.com

انجمن شرکت های ساختمانی 

www.acco.ir

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

www.tceo.ir

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

www.irceo.net

دفتر امور مقرررات ملی ساختمان 

www.inbr.ir

پژوهشگاه بین و المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

www.iiees.ac.ir

شورای عالی شهرسازی

www.shahrsazi-mhud.ir

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

www.causar.gov.ir